Roman Urdu Hadis ka Mafhum: Qurbani ke janwar ka Pahela katra Khoon ka bahtehi Insaan ke sare gunaho ki bakhshish kar di jati hay.

Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Mola Ali RadiAllahu Anhu se rivayat hay ki Allah ke Rasool Sallallahu Alayhi Wa sallam ne farmaya: “O Fatima! (RadiAllah Anha) Aao aur hazir raho tumhari Qurbani ke Janwar par (jab ki woh zibah kiya jae), yakinan, jab ki uska pahela katra Khoon ka zamin par girta hay, woh Bakshish hay… Read More Roman Urdu Hadis ka Mafhum: Qurbani ke janwar ka Pahela katra Khoon ka bahtehi Insaan ke sare gunaho ki bakhshish kar di jati hay.

Hadith Roman Urdu: Qurbani ka Badla (Inaam) hay har Ball ke Zarre aur Oon ke reshe ke barabar”.

Bismillahir rahmanir rahim. Zaid bin Arqam RadiAllahu Anhu se rivayat hay ki Sahabae kiram ne Allah ke Rasool Sallallahu Alayhi Wa sallam se pucha: “Is (Qurbani) se hame kya faeda pahuche ga? Aap Sallallahu Alayhi Wa sallam ne Jawab diya, Badla (Inaam) hay har Ball ke Zarre aur Oon ke reshe ke barabar”. English: It… Read More Hadith Roman Urdu: Qurbani ka Badla (Inaam) hay har Ball ke Zarre aur Oon ke reshe ke barabar”.

Hadith: Aye logo! Qurbani karo aur Ummid rakho Inaam ki uske Khoon se

Bismillahir rahmanir rahim. Mola Ali RadiAllahu Anhu se rivayat hay ki Allah ke Rasool Sallallahu Alayhi Wa sallam ne farmaya: “Aye logo! Qurbani karo aur Ummid rakho Inaam ka uske Khoon se, yakinan, hala ki khoon zamin par girta hay, woh girta hay Allah ki hifaazat me.” English: Mola Ali RadiAllahu Anhu narrates that the… Read More Hadith: Aye logo! Qurbani karo aur Ummid rakho Inaam ki uske Khoon se