Hadees Roman Urdu: Eid ul Fitr ke din kuch Khaa kar nikal na aur Eid ul Adha ke din Aakar khaana.

Ibn Buraidah RadiAllahu Anhu apne Bap se rivayat karte hay ki: “RasoolAllah Sallallahu Alaihi waSallam Eid ul Fitr ke Din jabtak ki Kuch Khaa nahi lete nahi Nikalte aur Eid al Adha ke Din nahi Khaate jab tak ki (Eidgah se) wapas nahi Aajate the. Hadis : عیدالفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ… Read More Hadees Roman Urdu: Eid ul Fitr ke din kuch Khaa kar nikal na aur Eid ul Adha ke din Aakar khaana.

Hadees Roman Urdu : Har Mard wa Aurat par Sadaqa Fitr Farz kiya hay.

  Abdullah ibn Umar RadiAllahu Anhum ne farmaya: “RasoolAllah Sallallahu Alaihi wa Sallam ne Sadaqah Fitar har Mard wa Aurat, Aazad aur Gulam par Ek Saa (2.50 to 3kg) Khajoor ya Ek Saa Jaw Farz kiya hay. Fir Logo ne Aadha Saa Gayhu ko is ke barabar thahra liya.” Urdu Hadis : باب: غلام اور… Read More Hadees Roman Urdu : Har Mard wa Aurat par Sadaqa Fitr Farz kiya hay.

Hadees Roman Urdu: Tum Logo ko Kamzor, Mazur logo ki Duaon ki Wajah se Madad aur Rizq Diya jata hay.

Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillah. Mus’ab bin Sad RadiAllahu Anhu se rivayat hai ki RasoollAllah Sallallahu Alaihi Wa sallam ne farmaya: “Tum logo ko Kamzor Maazur logo ki Duaaon ki wajah se (Allah ki taraf se) Madad aur Rizq diya jata hai.” [Sahih Bukhari, 2896]   Hadith English: Narrated Mus’ab bin Sad RadiAllahu Anhu The Prophet… Read More Hadees Roman Urdu: Tum Logo ko Kamzor, Mazur logo ki Duaon ki Wajah se Madad aur Rizq Diya jata hay.

Hadis Roman Urdu : Tum Zameen walo par Raham karo, Tum par woh (Allah) Jo Aasman me hay Raham karega.

Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullah ibn Amr ibn al-As RadiAllahu Anhu se rivayat hai ki RasoollAllah Sallallahu Alaihi Wa sallam ne farmaya: “Raham karney walo par Rahman bhi raham fermata hai, Tum Zameen walo par Raham karo tum par wo Raham karega jo Aasman mein hai” [Abu Dawud, 1506] Hadith English: Narrated Abdullah ibn Amr ibn… Read More Hadis Roman Urdu : Tum Zameen walo par Raham karo, Tum par woh (Allah) Jo Aasman me hay Raham karega.