Hadees: Aakhirat ki misal us Darya ke jaisi hay aur Dunya ki jo (pani) Bhigi hui Ungli par laga hay utni hay.

Bismillahir Rahmanir Raheem   Mustaurid RadiAllahu Anhu Bani Fihr ke bhai kahte hay ki RasoolAllah Sallallahu Alaihi wa Sallam ne Farmaya: “Allah ki kasam Dunya Aakhirat ke Mukable mey is tarha hay ki jis tarha tum me se koi Aadmi apni Ungli is Darya mey Dal de (Yahya ne Sahadat ki Ungli ki taraf isarah… Read More Hadees: Aakhirat ki misal us Darya ke jaisi hay aur Dunya ki jo (pani) Bhigi hui Ungli par laga hay utni hay.