3.Surah ‘Āli `Imrān (Verse 173)Hasbunallahu wa ni`mal Wakil’

Quran 3 : 173 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Woh log kay jab inn say logon ney kaha kay: “Kafiro ney tumharey muqabley mein lashkar jama kar liye hain tum unn say Khof khao,” to iss baat ney unhe… Read More 3.Surah ‘Āli `Imrān (Verse 173)Hasbunallahu wa ni`mal Wakil’

Hadis Roman Urdu: Allah ke Paigambaro ki Dua “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil” “Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibn Abbas RadiAllahu Anhum ne Farmaya: “Jab Ibraheem Alaihi as Salam ko Aag me dala gaya, to unhone kaha: “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil’ (Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”) to wahi kiya Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi wa sallam ne, Jab ki (Munafikone) unhe kaha: “Kafiro ney… Read More Hadis Roman Urdu: Allah ke Paigambaro ki Dua “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil” “Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”