Hadis Roman Urdu: Allah ke Paigambaro ki Dua “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil” “Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”

Bismillahir Rahmanir Rahim. Ibn Abbas RadiAllahu Anhum ne Farmaya: “Jab Ibraheem Alaihi as Salam ko Aag me dala gaya, to unhone kaha: “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil’ (Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”) to wahi kiya Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi wa sallam ne, Jab ki (Munafikone) unhe kaha: “Kafiro ney… Read More Hadis Roman Urdu: Allah ke Paigambaro ki Dua “Hasbunallahu wa ni`mal Wakil” “Hame Allah kafi hai aur woh boht acha Kaar Saaz hai.”