Hadees Roman Urdu: Rozedar ke lie Roze ki Jaza Allah Subhanahu Khud Muqarrar karega.

Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahtala nay farmaaya: Ibne Adam kay har amal ka Mutaaeen ajar usi key liye hai sivaae rozay kay, Voh sirf Meray liye hai aur mai hi us ki Jazaa Muqarrar karonga. Roza (gunaahon kay khilaaf) dhaal hai. Jab tum may say koi Rozay say ho to Fahesh Goyee aur Shor va Ghul… Read More Hadees Roman Urdu: Rozedar ke lie Roze ki Jaza Allah Subhanahu Khud Muqarrar karega.