Hadis Roman Urdu: Har Ranj aur Har Tangi se Nijat Musalsal Istagfar karne me hay.

Bismillahir Rahmanir Rahim Abdullah Ibn Abbas RadiAllahu Anhum se rivayat hay ki Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi wa Sallam ne farmaya: “Jo koi Istagfar ka iltazam (Pabandi) karle to Allah iske lie Badi Tangi se nikalne aur Har Ranj se Najat Pane ki Rah hamwar kar de ga aur ise aesi jagah se Rizk ata… Read More Hadis Roman Urdu: Har Ranj aur Har Tangi se Nijat Musalsal Istagfar karne me hay.